Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
81

I C 841/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2016-07-06

Data publikacji: 2016-08-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 841/14 UZASADNIENIE Powódka M. B. wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. w S. Oddział w Polsce z siedzibą w W. kwoty 51.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 29.09.2014r., tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nadto zażądała zwrotu kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz złożyła wnioski dowodowe. W uzasadnieniu podniosła, iż fakt powstania i okoliczności a także wina sprawcy wypadku kierującego samochodem osobowym marki M. o nr
Czytaj więcej»

I C 884/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2017-10-24

Data publikacji: 2018-02-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 884/17 UZASADNIENIE Dnia 12.06.2017r. Skarb Państwa – Okręgowy Urząd Miar w W. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) sp. z o.o. z siedzibą w T. kwoty 165,68 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20.12.2016r. do dnia zapłaty oraz kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Uzasadniając roszczenie wskazał, że na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dn. 11.05.2001r. Prawo o miarach zgodnie z umową wykonał na rzecz pozwanej wzorcowanie przyrządów pomiarowych na co wy
Czytaj więcej»

I C 912/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2017-10-03

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 912/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 12 grudnia 2016 r. powód M. K. wystąpił do Sądu Rejonowego w Turku przeciwko pozwanemu (...) Zakładowi (...) na (...) S.A. w W. o zapłatę kwoty 1.500 zł tytułem wypłaty świadczenia za wykonany w dniu 29 maja 2015 r. zabieg chirurgiczny plastyki rogówki obu oczu. Ponadto wniósł o zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz kosztów postępowania, według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu powód podniósł, że w dniu 29.05.2015 r. w klinice (...) w K. zos
Czytaj więcej»

I C 1054/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2019-04-16

Data publikacji: 2020-02-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 1054/18 UZASADNIENIE W dniu 01.08.2018r. powód (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. wniósł do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie pozew o zasądzenie od pozwanych I. M. (1) i K. B. (1) solidarnie kwoty 35.511,43 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zwrot kosztów sądowych. W uzasadnieniu podniósł, że jest instytucją pożyczkową a dochodzona wierzytelność wynika z zawartej w dniu 27.10.2017r. umowy pożyczki – kredytu konsumenckiego pop
Czytaj więcej»

I C 1189/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2018-01-10

Data publikacji: 2018-04-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 1189/17 UZASADNIENIE Dnia 31.01.2017r. powód C. Windykacji (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie od pozwanego S. W. (1) kwoty 781,29 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu w tym 30 zł opłaty, 180 zł kosztów zastępstwa procesowego i 0,30 zł opłaty manipulacyjnej. W uzasadnieniu podniósł, że pozwanego oraz (...) sp. z o.o. S.K.A. wiązała umowa pożyczki nr (...) zawarta dnia 0
Czytaj więcej»

I C 1347/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2018-12-17

Data publikacji: 2019-05-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 1347/17 UZASADNIENIE Powódka D. B. (1) wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w S. kwoty 5.100 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 01.12.2015r., tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, doznaną w wypadku komunikacyjnym z dn. 30.04.2015r. oraz kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych z opłatą od pełnomocnictwa i złożyła wnioski dowodowe. W uzasadnieniu wskazała, że w związku ze zdarzeniem komunikacyjnym z dn. 30.04.2015r. wystąpiła
Czytaj więcej»

II K 534/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2019-07-12

Data publikacji: 2020-02-18

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt II K 534/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12.07.2019 r. Sąd Rejonowy w Turku Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Witold Matysiak Protokolant: p.o. sek. sąd. Julia Fryt przy udziale Prokuratora: ---- po rozpoznaniu w dniu 11.02., 29.03., 12.07.2019 r. sprawy L. G. s. J. i B. z domu T. urodzonego (...) w K. , karanego oskarżonego o to, że I w dniu 10 marca 2016r, w T. w woj. (...) , w sporządzonym własnoręcznie piśmie wskazując, że działa jako D. D
Czytaj więcej»

I C 207/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2018-01-11

Data publikacji: 2018-04-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 207/17 UZASADNIENIE Powód M. K. (1) wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. kwoty 2.000 zł z ustawowym odsetkami za opóźnienie od dnia 31.01.2016r. do dnia zapłaty, zwolnienie z kosztów procesu i zażądał przeprowadzenia postępowania dowodowego z dokumentów. W uzasadnieniu wskazał, że w dniu 11.11.2016r., wychodząc z domu od znajomych, poślizgnął się na schodach zewnętrznych, doznał urazu nogi a ubezpieczyciel odmówił mu wypłaty świadczenia. Przekonywał, że była to decyzja krzywd
Czytaj więcej»

I C 222/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2019-04-18

Data publikacji: 2019-11-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 222/17 UZASADNIENIE Powódka M. M. (1) wystąpiła w dniu 13 marca 2017 r. do Sądu Rejonowego w Turku przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zasądzenie na jej rzecz kwoty 11.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 lutego 2017 roku do dnia zapłaty tytułem częściowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i cierpienie oraz o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych oraz opłaty od pełnomocnictwa. W uzasadnie
Czytaj więcej»

I C 228/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2015-06-09

Data publikacji: 2015-07-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. IC 228/15 UZASADNIENIE Dnia 27.01.2014r. powód (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. wystąpił o orzeczenie nakazem zapłaty aby pozwany J. P. (1) zapłacił mu kwotę 11.114,75 zł z ustawowymi odsetkami do dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz koszty procesu w tym koszty zastępstwa procesowego według norm przepisanych wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa. W uzasadnieniu podniósł, że pozwany był studentem Akademii (...) i w związku z tym miał obowiązek regulować opłaty związane z kształceni
Czytaj więcej»