Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
82

II K 324/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2015-02-18

Data publikacji: 2015-11-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 324/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lutego 2015roku Sąd Rejonowy w Turku Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Iwona Kaliszewska Protokolant:p.o. sekr. sąd. Katarzyna Łyskanowska przy udziale prokuratora: -------- po rozpoznaniu w dniach 22.01.2014r., 25.02.2014r., 19.04.2014r., 17.06.2014r., 08.09.2014r., 15.12.2014r., 20.01.2015r. i 18.02.2015r. sprawy Z. B. syna E. i Z. zd. W. urodzonego (...) w (...) , nie karanego oskarżonego o to, że I W liści
Czytaj więcej»

I C 571/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2015-10-30

Data publikacji: 2016-05-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 571/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Turku Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący - SSR Barbara Sowińska Protokolant st. sek. sąd. K. B. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 października 2015 r. w Turku sprawy z powództwa T. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1. zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej V. (...) siedzibą w W. na rzecz powódki T. S. kwotę 40.000 zł (czterdzieści tysięc
Czytaj więcej»

I C 571/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2015-11-17

Data publikacji: 2016-05-17

trafność 100%

Istotność:

IC 571/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 20.08.2014r., powódka T. S. (1) wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. kwoty 12.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 03 lipca 2014r. do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz o zasądzenie kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych z opłatą skarbową od pełnomocnictwa. Nadto zażądała przeprowadzenia zgłoszonych dowodów: z opinii biegłego z dziedziny ortopedii, psychol
Czytaj więcej»

I C 605/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2017-02-06

Data publikacji: 2017-03-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 605/16 UZASADNIENIE W dniu 09.06.2016r. powód T. B. wniósł do Sądu Rejonowego w Białymstoku pozew o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 1.510 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 07.05.2016r. do dnia zapłaty; nadto zażądał zasądzenia kosztów procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych i opłatą od pełnomocnictwa, rozpoznania sprawy pod jego nieobecność oraz złożył wnioski dowodowe. W uzasadnieniu podniósł, że w dniu 06.04.2016r. doszło do
Czytaj więcej»

I C 654/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2017-06-12

Data publikacji: 2017-09-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 654/16 UZASADNIENIE Powód K. S. (1) wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. : kwoty 10.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 16.12.2013 r. do dnia 31.12.2015r. i ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dn. 01.01.2016r. do dnia zapłaty, kwoty 450 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dn. 18.06.2016r. do dnia zapłaty. Nadto zażądał zasądzenia kosztów procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych i opłatą od pełnomocnic
Czytaj więcej»

I C 693/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2016-06-20

Data publikacji: 2016-09-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 693/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Turku Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący - SSR Barbara Sowińska Protokolant - st. sek. sąd. K. B. po rozpoznaniu w dniu 06.06.2016 roku w Turku sprawy z powództwa M. P. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda M. P. kwotę 4.322,43 zł (cztery tysiące trzysta dwadzieścia dwa złote czterdzieści t
Czytaj więcej»

I C 696/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2016-06-28

Data publikacji: 2017-02-15

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 696/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Turek, dnia 28-06-2016 r. Sąd Rejonowy w Turku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Karolina Przybylska Protokolant:st.sekr.sąd. Bogusława Bartosik po rozpoznaniu w dniu 24-06-2016 r. w Turku sprawy z powództwa M. D. przeciwko (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 15.142 zł (słownie: piętnaście tysięcy sto czterdzieści dwa złote) wraz z odsetkami: -
Czytaj więcej»

I C 696/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2016-07-11

Data publikacji: 2017-02-15

trafność 100%

Istotność:

ygn . akt I C 696/15 UZASADNIENIE Powódka M. D. wniosła o zasądzenie na jej rzecz od pozwanego (...) S.A. w W. kwoty 14.692 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 13.08.2015r do dnia zapłaty, a także kwoty 450 zł tytułem pokrycia kosztów ekspertyzy technicznej wraz z odsetkami od dnia 15.09.2015 r do dnia zapłaty. Jednocześnie wniosła o zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Uzasadniając swoje stanowisko powódka podniosła, że
Czytaj więcej»

I C 700/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2016-02-11

Data publikacji: 2016-05-17

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 700/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Turek, dnia 11-02-2016 r. Sąd Rejonowy w Turku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Jasnowska Protokolant: st. sekr. sąd. Monika Cieślak po rozpoznaniu w dniu 28.01.2016 r. w Turku na rozprawie sprawy z powództwa M. R. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę 1. oddala powództwo, 2. zasądza od powódki M. R. na rzecz pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. kwotę 617 zł tytułem zwrotu kosztó
Czytaj więcej»

I C 700/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2016-03-02

Data publikacji: 2016-05-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 700/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 2 listopada 2015 r. powódka M. R. wniosła do Sądu Rejonowego w Turku o zasądzenie od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na swoją rzecz kwoty 4.674,67 zł z odsetkami ustawowymi od kwoty 4.124,67 zł od dnia 6 czerwca 2015 r. do dnia zapłaty i od kwoty 550 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Ponadto powódka wniosła o zasądzenie od pozwanego na jej rzecz zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisa
Czytaj więcej»