Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
81

I C 1189/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2018-01-10

Data publikacji: 2018-04-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 1189/17 UZASADNIENIE Dnia 31.01.2017r. powód C. Windykacji (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie od pozwanego S. W. (1) kwoty 781,29 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu w tym 30 zł opłaty, 180 zł kosztów zastępstwa procesowego i 0,30 zł opłaty manipulacyjnej. W uzasadnieniu podniósł, że pozwanego oraz (...) sp. z o.o. S.K.A. wiązała umowa pożyczki nr (...) zawarta dnia 0
Czytaj więcej»

I C 1347/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2018-12-17

Data publikacji: 2019-05-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 1347/17 UZASADNIENIE Powódka D. B. (1) wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w S. kwoty 5.100 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 01.12.2015r., tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, doznaną w wypadku komunikacyjnym z dn. 30.04.2015r. oraz kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych z opłatą od pełnomocnictwa i złożyła wnioski dowodowe. W uzasadnieniu wskazała, że w związku ze zdarzeniem komunikacyjnym z dn. 30.04.2015r. wystąpiła
Czytaj więcej»

II K 147/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2015-03-03

Data publikacji: 2015-11-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 147/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Turku Wydział II Karny w składzie: PrzewodniczącySSR Iwona Kaliszewska Protokolantp.o. sekr. sąd. Katarzyna Łyskanowska przy udziale prokuratora Janusza Stupaka po rozpoznaniu w dniu 10.07.2012r., 17.07.2012r., 11.09.2012r., 14.01.2013r., 19.02.2013r., 25.03.2013r., 21.05.2013r., 02.07.2013r., 01.10.2013r., 14.10.2014r., 28.01.2015r., 04.02.2015r. i 03.03.2015r. sprawy K. Ś. syna J. i R. z domu T
Czytaj więcej»

II K 534/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2019-07-12

Data publikacji: 2020-02-18

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt II K 534/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12.07.2019 r. Sąd Rejonowy w Turku Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Witold Matysiak Protokolant: p.o. sek. sąd. Julia Fryt przy udziale Prokuratora: ---- po rozpoznaniu w dniu 11.02., 29.03., 12.07.2019 r. sprawy L. G. s. J. i B. z domu T. urodzonego (...) w K. , karanego oskarżonego o to, że I w dniu 10 marca 2016r, w T. w woj. (...) , w sporządzonym własnoręcznie piśmie wskazując, że działa jako D. D
Czytaj więcej»

II K 324/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2015-02-18

Data publikacji: 2015-11-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 324/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lutego 2015roku Sąd Rejonowy w Turku Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Iwona Kaliszewska Protokolant:p.o. sekr. sąd. Katarzyna Łyskanowska przy udziale prokuratora: -------- po rozpoznaniu w dniach 22.01.2014r., 25.02.2014r., 19.04.2014r., 17.06.2014r., 08.09.2014r., 15.12.2014r., 20.01.2015r. i 18.02.2015r. sprawy Z. B. syna E. i Z. zd. W. urodzonego (...) w (...) , nie karanego oskarżonego o to, że I W liści
Czytaj więcej»

I C 1054/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2019-04-16

Data publikacji: 2020-02-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 1054/18 UZASADNIENIE W dniu 01.08.2018r. powód (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. wniósł do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie pozew o zasądzenie od pozwanych I. M. (1) i K. B. (1) solidarnie kwoty 35.511,43 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zwrot kosztów sądowych. W uzasadnieniu podniósł, że jest instytucją pożyczkową a dochodzona wierzytelność wynika z zawartej w dniu 27.10.2017r. umowy pożyczki – kredytu konsumenckiego pop
Czytaj więcej»

I C 457/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2019-07-11

Data publikacji: 2019-11-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 457/17 UZASADNIENIE Powód D. B. (1) wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 5.400,55 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 10.08.2016r. do dnia zapłaty tytułem dopłaty do wypłaconego odszkodowania za uszkodzenie pojazdu marki A. (...) nr rej. (...) oraz zażądał zwrotu kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych i przeprowadzenia dowodów ze wskazanych dokumentów, a w przypadku kwestionowania
Czytaj więcej»

I C 505/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2018-09-27

Data publikacji: 2019-03-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 505/18 UZASADNIENIE Dnia 29.12.2017r. powód (...) sp. o.o. wniósł do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie pozew o zasądzenie od pozwanego J. P. (1) kwoty 710,29 zł w tym kwoty: 640,00 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dni zapłaty, kwoty 70,33 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, oraz kosztów procesu w tym 30 zł opłaty oraz kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych i zwrotu innych kosztów
Czytaj więcej»

I C 571/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2015-10-30

Data publikacji: 2016-05-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 571/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Turku Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący - SSR Barbara Sowińska Protokolant st. sek. sąd. K. B. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 października 2015 r. w Turku sprawy z powództwa T. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1. zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej V. (...) siedzibą w W. na rzecz powódki T. S. kwotę 40.000 zł (czterdzieści tysięc
Czytaj więcej»

I C 571/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2015-11-17

Data publikacji: 2016-05-17

trafność 100%

Istotność:

IC 571/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 20.08.2014r., powódka T. S. (1) wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. kwoty 12.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 03 lipca 2014r. do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz o zasądzenie kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych z opłatą skarbową od pełnomocnictwa. Nadto zażądała przeprowadzenia zgłoszonych dowodów: z opinii biegłego z dziedziny ortopedii, psychol
Czytaj więcej»