Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
82

II K 534/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2019-07-12

Data publikacji: 2020-02-18

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt II K 534/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12.07.2019 r. Sąd Rejonowy w Turku Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Witold Matysiak Protokolant: p.o. sek. sąd. Julia Fryt przy udziale Prokuratora: ---- po rozpoznaniu w dniu 11.02., 29.03., 12.07.2019 r. sprawy L. G. s. J. i B. z domu T. urodzonego (...) w K. , karanego oskarżonego o to, że I w dniu 10 marca 2016r, w T. w woj. (...) , w sporządzonym własnoręcznie piśmie wskazując, że działa jako D. D
Czytaj więcej»

II K 324/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2015-02-18

Data publikacji: 2015-11-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 324/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lutego 2015roku Sąd Rejonowy w Turku Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Iwona Kaliszewska Protokolant:p.o. sekr. sąd. Katarzyna Łyskanowska przy udziale prokuratora: -------- po rozpoznaniu w dniach 22.01.2014r., 25.02.2014r., 19.04.2014r., 17.06.2014r., 08.09.2014r., 15.12.2014r., 20.01.2015r. i 18.02.2015r. sprawy Z. B. syna E. i Z. zd. W. urodzonego (...) w (...) , nie karanego oskarżonego o to, że I W liści
Czytaj więcej»

II K 147/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2015-03-03

Data publikacji: 2015-11-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 147/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Turku Wydział II Karny w składzie: PrzewodniczącySSR Iwona Kaliszewska Protokolantp.o. sekr. sąd. Katarzyna Łyskanowska przy udziale prokuratora Janusza Stupaka po rozpoznaniu w dniu 10.07.2012r., 17.07.2012r., 11.09.2012r., 14.01.2013r., 19.02.2013r., 25.03.2013r., 21.05.2013r., 02.07.2013r., 01.10.2013r., 14.10.2014r., 28.01.2015r., 04.02.2015r. i 03.03.2015r. sprawy K. Ś. syna J. i R. z domu T
Czytaj więcej»

I C 345/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2019-03-19

Data publikacji: 2020-02-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 345/18 UZASADNIENIE Powód P. S. (1) wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 10.000 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 09.03.2018r. do dnia zapłaty tytułem częściowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w wyniku wypadku komunikacyjnego oraz kwoty 2.027,94 zł ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 09.03.2018r. do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji; nadto zażądał zasądzenia kosztów procesu wraz z kosztami
Czytaj więcej»

I C 282/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2016-07-26

Data publikacji: 2017-01-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 282/16 UZASADNIENIE Dnia 19.11.2015r. powód (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w K. wniósł do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie pozew o zasądzenie od pozwanych S. M. i J. J. (1) kwoty 7.172,54 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 19 listopada 2015r. do dnia zapłaty oraz zażądał zwrotu kosztów sądowych w kwocie 90,00 zł oraz innych kosztów w wysokości 0,90 zł. W uzasadnieniu wskazał, że dochodzona należność wynika z umowy o pożyczkę z dnia 04.08.2014r. o nr (...) , której warunków
Czytaj więcej»

I C 14/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2017-05-22

Data publikacji: 2017-09-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 14/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Turku Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący - SSR Barbara Sowińska Protokolant - st. sek. sąd. K. B. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 maja 2017 r. w Turku sprawy z powództwa P. B. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w Ł. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. na rzecz powoda P. B. kwotę 1.141,35 zł (jeden tysiąc sto czterdzieści jeden złotych trzydz
Czytaj więcej»

I C 14/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2017-06-06

Data publikacji: 2017-09-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 14/17 UZASADNIENIE W dniu 03.01.2017r. powód P. B. wniósł do Sądu Rejonowego w Turku pozew o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w Ł. kwoty 5.005,15 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15.12.2016r. do dnia zapłaty; nadto zażądał zasądzenia kosztów procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych i opłatą od pełnomocnictwa, rozpoznania sprawy pod jego nieobecność oraz złożył wnioski dowodowe. W uzasadnieniu podniósł, że w dniu 14.11.2016r.
Czytaj więcej»

I C 232/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2017-07-11

Data publikacji: 2017-10-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 232/16 UZASADNIENIE Dnia 15.03.2016r. do Sądu Rejonowego w Turku powód N. K. (1) złożył pozew o zasądzenie od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w T. kwoty 3.694,49 zł z tytułu odszkodowania za szkodę majątkową wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Nadto zażądał zasądzenia kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 1.200 zł z opłatą skarbową oraz złożył wnioski dowodowe na poparcie roszczenia. Uzasadniając tre
Czytaj więcej»

I C 273/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2015-10-05

Data publikacji: 2015-12-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 273/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Turku Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący - SSR Barbara Sowińska Protokolant - st. sek. sąd. Katarzyna Binkowska po rozpoznaniu w dniu 05 października 2015 r. na rozprawie w T. sprawy z powództwa Ł. R. (1) przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda Ł. R. (1) kwotę 3.647,53 zł (trzy tysiące sześćset
Czytaj więcej»

I C 70/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2016-11-14

Data publikacji: 2017-02-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 70/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 3 lutego 2016 r. powodowie R. C. i J. C. wnieśli o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. w S. kwoty 24.300 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 30 listopada 2015 r. do dnia zapłaty oraz kwoty 550 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Ponadto wnieśli o zasądzenie od pozwanego na ich rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych, wraz z opłatą od pełn
Czytaj więcej»