Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
78

I C 153/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2015-06-29

Data publikacji: 2015-10-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 153/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy w T. Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący - SSR Barbara Sowińska Protokolant st. sek. sąd. K. B. po rozpoznaniu w dniu 18.06.2015 roku w T. sprawy z powództwa E. K. i E. M. przeciwko K. W. o zachowek 1. zasądza od pozwanej K. W. na rzecz powódki E. K. kwotę 21.152,30 zł (dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote trzydzieści groszy) z ustawowymi odsetkami od dnia 27.03.2014 r. do
Czytaj więcej»

I C 153/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2015-07-15

Data publikacji: 2015-11-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 153/14 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 4 marca 2014 r. powódki E. K. (1) i E. M. (1) zażądały zasądzenia od pozwanej K. W. (1) tytułem zachowku kwoty po 30.000 zł na rzecz każdej z nich, wraz z ustawowymi odsetkami od daty doręczenia pozwu pozwanej, zasądzenia kosztów procesu oraz złożyły wnioski dowodowe. W uzasadnieniu podniosły, iż spadkodawca H. W. (1) pozostawił czworo spadkobierców ustawowych: żonę K. W. (1) , zstępnych: E. M. (1) , E. K. (1) i dalszego zstępnego T. W. .
Czytaj więcej»

I C 176/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2015-07-30

Data publikacji: 2015-12-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 176/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy w Turku Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący - SSR Barbara Sowińska Protokolant Katarzyna Kurczoba po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22.07.2015 roku w T. sprawy z powództwa K. L. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe (...) z siedzibą w T. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1. zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz pow
Czytaj więcej»

I C 222/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2019-04-18

Data publikacji: 2019-11-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 222/17 UZASADNIENIE Powódka M. M. (1) wystąpiła w dniu 13 marca 2017 r. do Sądu Rejonowego w Turku przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zasądzenie na jej rzecz kwoty 11.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 lutego 2017 roku do dnia zapłaty tytułem częściowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i cierpienie oraz o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych oraz opłaty od pełnomocnictwa. W uzasadnie
Czytaj więcej»

I C 228/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2015-06-09

Data publikacji: 2015-07-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. IC 228/15 UZASADNIENIE Dnia 27.01.2014r. powód (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. wystąpił o orzeczenie nakazem zapłaty aby pozwany J. P. (1) zapłacił mu kwotę 11.114,75 zł z ustawowymi odsetkami do dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz koszty procesu w tym koszty zastępstwa procesowego według norm przepisanych wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa. W uzasadnieniu podniósł, że pozwany był studentem Akademii (...) i w związku z tym miał obowiązek regulować opłaty związane z kształceni
Czytaj więcej»

I C 273/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2015-10-05

Data publikacji: 2015-12-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 273/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Turku Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący - SSR Barbara Sowińska Protokolant - st. sek. sąd. Katarzyna Binkowska po rozpoznaniu w dniu 05 października 2015 r. na rozprawie w T. sprawy z powództwa Ł. R. (1) przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda Ł. R. (1) kwotę 3.647,53 zł (trzy tysiące sześćset
Czytaj więcej»

I C 279/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2018-03-15

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 279/17 UZASADNIENIE Powód J. B. (1) wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 600 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 08.03.2017r. do dnia zapłaty tytułem częściowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i cierpienie w wyniku wypadku do którego doszło w dniu 21.04.2016r. oraz kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych i zażądał postępowania dowodowego z dokumentów, zeznań świadka i opinii biegłego z dziedziny orto
Czytaj więcej»

I C 282/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2016-07-26

Data publikacji: 2017-01-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 282/16 UZASADNIENIE Dnia 19.11.2015r. powód (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w K. wniósł do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie pozew o zasądzenie od pozwanych S. M. i J. J. (1) kwoty 7.172,54 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 19 listopada 2015r. do dnia zapłaty oraz zażądał zwrotu kosztów sądowych w kwocie 90,00 zł oraz innych kosztów w wysokości 0,90 zł. W uzasadnieniu wskazał, że dochodzona należność wynika z umowy o pożyczkę z dnia 04.08.2014r. o nr (...) , której warunków
Czytaj więcej»

I C 419/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2018-09-21

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 419/17 UZASADNIENIE W dniu 26.09.2016r. powód R. M. (1) prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą (...) R. M. (1) w K. wniósł do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach o orzeczenie nakazem zapłaty, że pozwany M. Ż. (1) zapłaci mu w terminie 14 dni od doręczenia nakazu zapłaty kwotę 10.359 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty i kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego oraz kwotę 17 zł tytułem zwrotu kosztów opłaty skarbowej. W prz
Czytaj więcej»

I C 505/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2018-09-27

Data publikacji: 2019-03-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 505/18 UZASADNIENIE Dnia 29.12.2017r. powód (...) sp. o.o. wniósł do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie pozew o zasądzenie od pozwanego J. P. (1) kwoty 710,29 zł w tym kwoty: 640,00 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dni zapłaty, kwoty 70,33 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, oraz kosztów procesu w tym 30 zł opłaty oraz kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych i zwrotu innych kosztów
Czytaj więcej»