Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
81

I C 379/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2017-07-28

Data publikacji: 2017-10-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 379/17 UZASADNIENIE Powódka H. G. (1) wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. kwoty 23.853,99 zł, na podstawie art. 446 § 1 k.c. tytułem zwrotu kosztów pogrzebu syna D. G. (1) . Nadto zażądała zwrotu kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 3.600 zł z opłatą skarbową oraz złożyła wnioski dowodowe. Uzasadniając roszczenie podniosła, że posiadacz pojazdu, którym kierował sprawca zdarzenia w dacie wypadku korzystał z ochrony ubezpiec
Czytaj więcej»

I C 398/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2016-12-22

Data publikacji: 2017-03-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 398/14 UZASADNIENIE W dniu 20 maja 2014 roku do Sądu Rejonowego w Turku wpłynęły pozwy J. B. (1) , A. G. (1) , A. K. (1) , A. B. , M. B. (1) , M. B. (2) oraz D. B. (zarejestrowane pod odrębnymi sygnaturami) przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, w których powodowie domagali się zasądzenia na ich rzecz od pozwanego następujących kwot: 1 na rzecz J. B. (1) kwoty 30.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 maja 2014r do dnia zapłaty z tytułu zadośćuczynienia za śmi
Czytaj więcej»

I C 605/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2017-02-06

Data publikacji: 2017-03-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 605/16 UZASADNIENIE W dniu 09.06.2016r. powód T. B. wniósł do Sądu Rejonowego w Białymstoku pozew o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 1.510 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 07.05.2016r. do dnia zapłaty; nadto zażądał zasądzenia kosztów procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych i opłatą od pełnomocnictwa, rozpoznania sprawy pod jego nieobecność oraz złożył wnioski dowodowe. W uzasadnieniu podniósł, że w dniu 06.04.2016r. doszło do
Czytaj więcej»

I C 571/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2015-11-17

Data publikacji: 2022-02-28

trafność 100%

Istotność:

IC 571/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 20.08.2014r., powódka T. S. (1) wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. kwoty 12.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 03 lipca 2014r. do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz o zasądzenie kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych z opłatą skarbową od pełnomocnictwa. Nadto zażądała przeprowadzenia zgłoszonych dowodów: z opinii biegłego z dziedziny ortopedii, psychol
Czytaj więcej»

I C 693/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2016-06-20

Data publikacji: 2016-09-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 693/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Turku Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący - SSR Barbara Sowińska Protokolant - st. sek. sąd. K. B. po rozpoznaniu w dniu 06.06.2016 roku w Turku sprawy z powództwa M. P. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda M. P. kwotę 4.322,43 zł (cztery tysiące trzysta dwadzieścia dwa złote czterdzieści t
Czytaj więcej»

I C 696/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2016-06-28

Data publikacji: 2017-02-15

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 696/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Turek, dnia 28-06-2016 r. Sąd Rejonowy w Turku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Karolina Przybylska Protokolant:st.sekr.sąd. Bogusława Bartosik po rozpoznaniu w dniu 24-06-2016 r. w Turku sprawy z powództwa M. D. przeciwko (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 15.142 zł (słownie: piętnaście tysięcy sto czterdzieści dwa złote) wraz z odsetkami: -
Czytaj więcej»

II K 534/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2019-07-12

Data publikacji: 2020-02-18

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt II K 534/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12.07.2019 r. Sąd Rejonowy w Turku Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Witold Matysiak Protokolant: p.o. sek. sąd. Julia Fryt przy udziale Prokuratora: ---- po rozpoznaniu w dniu 11.02., 29.03., 12.07.2019 r. sprawy L. G. s. J. i B. z domu T. urodzonego (...) w K. , karanego oskarżonego o to, że I w dniu 10 marca 2016r, w T. w woj. (...) , w sporządzonym własnoręcznie piśmie wskazując, że działa jako D. D
Czytaj więcej»

I C 778/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2016-03-31

Data publikacji: 2016-07-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 778/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Turku Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący - SSR Barbara Sowińska Protokolant st. sek. sąd. Katarzyna Binkowska po rozpoznaniu w dniu 17.03.2016 roku w Turku sprawy z powództwa D. F. , K. F. przeciwko (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda D. F. kwotę 27.000 zł (dwadzieścia siedem tysięcy złotych) z odsetkami
Czytaj więcej»

I C 778/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2016-04-11

Data publikacji: 2016-07-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. IC 778/13 UZASADNIENIE Powód D. F. (1) wniósł o zasądzenie od pozwanej (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. kwoty 47.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 13.07.2011r. do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia w związku wypadkiem w którym śmierć poniósł jego brat D. F. (2) oraz kwoty 23.500 zł wraz z odsetkami od dnia 13.07.2011r. do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia w związku wypadkiem w którym śmierć poniosła jego babcia J. G. (1) . Powódka K. F. (1) wniosła o zasądzenie od pozwan
Czytaj więcej»

I C 822/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2016-06-30

Data publikacji: 2016-11-22

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt IC 822/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Turek, dnia 30 czerwca 2016r. Sąd Rejonowy w Turku w I Wydziale Cywilnym w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Barbara Sowińska Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Binkowska po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2016r. w Turku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą we W. przeciwko K. W. - o zapłatę 1.Zasądza od pozwanego K. W. na rzecz powoda (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą we W
Czytaj więcej»