Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
81

I C 696/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2016-07-11

Data publikacji: 2017-02-15

trafność 100%

Istotność:

ygn . akt I C 696/15 UZASADNIENIE Powódka M. D. wniosła o zasądzenie na jej rzecz od pozwanego (...) S.A. w W. kwoty 14.692 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 13.08.2015r do dnia zapłaty, a także kwoty 450 zł tytułem pokrycia kosztów ekspertyzy technicznej wraz z odsetkami od dnia 15.09.2015 r do dnia zapłaty. Jednocześnie wniosła o zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Uzasadniając swoje stanowisko powódka podniosła, że
Czytaj więcej»

I C 696/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2016-06-28

Data publikacji: 2017-02-15

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 696/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Turek, dnia 28-06-2016 r. Sąd Rejonowy w Turku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Karolina Przybylska Protokolant:st.sekr.sąd. Bogusława Bartosik po rozpoznaniu w dniu 24-06-2016 r. w Turku sprawy z powództwa M. D. przeciwko (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 15.142 zł (słownie: piętnaście tysięcy sto czterdzieści dwa złote) wraz z odsetkami: -
Czytaj więcej»

I C 700/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2016-02-11

Data publikacji: 2016-05-17

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 700/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Turek, dnia 11-02-2016 r. Sąd Rejonowy w Turku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Jasnowska Protokolant: st. sekr. sąd. Monika Cieślak po rozpoznaniu w dniu 28.01.2016 r. w Turku na rozprawie sprawy z powództwa M. R. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę 1. oddala powództwo, 2. zasądza od powódki M. R. na rzecz pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. kwotę 617 zł tytułem zwrotu kosztó
Czytaj więcej»

I C 700/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2016-03-02

Data publikacji: 2016-05-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 700/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 2 listopada 2015 r. powódka M. R. wniosła do Sądu Rejonowego w Turku o zasądzenie od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na swoją rzecz kwoty 4.674,67 zł z odsetkami ustawowymi od kwoty 4.124,67 zł od dnia 6 czerwca 2015 r. do dnia zapłaty i od kwoty 550 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Ponadto powódka wniosła o zasądzenie od pozwanego na jej rzecz zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisa
Czytaj więcej»

I C 724/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2017-11-13

Data publikacji: 2018-07-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 724/17 UZASADNIENIE Powód Ł. Ś. (1) wniósł o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego - B. Tytułu Egzekucyjnego wystawionego przez (...) Bank (...) S.A. we W. z dn. 15.10.2007r., nr (...) 15/10/2007/WR, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego w Turku dn. 03.12.2007r., w sprawie o sygn. ICo 1335/07. Uzasadniając roszczenie wskazał, że Sąd Najwyższy wydał uchwałę w maju ubiegłego roku w której stwierdził, że egzekucja wszczęta na podstawie tbankowego t
Czytaj więcej»

I C 777/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2016-04-07

Data publikacji: 2016-07-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 777/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Turku Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący - SSR Barbara Sowińska Protokolant - st. sek. sąd. Katarzyna Binkowska po rozpoznaniu w dniu 31.03.2016 roku w Turku sprawy z powództwa M. F. przeciwko (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powódki M. F. kwotę 35.000 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych) z odsetkami: us
Czytaj więcej»

I C 778/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2016-03-31

Data publikacji: 2016-07-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 778/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Turku Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący - SSR Barbara Sowińska Protokolant st. sek. sąd. Katarzyna Binkowska po rozpoznaniu w dniu 17.03.2016 roku w Turku sprawy z powództwa D. F. , K. F. przeciwko (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda D. F. kwotę 27.000 zł (dwadzieścia siedem tysięcy złotych) z odsetkami
Czytaj więcej»

I C 884/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2017-10-24

Data publikacji: 2018-02-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 884/17 UZASADNIENIE Dnia 12.06.2017r. Skarb Państwa – Okręgowy Urząd Miar w W. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) sp. z o.o. z siedzibą w T. kwoty 165,68 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20.12.2016r. do dnia zapłaty oraz kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Uzasadniając roszczenie wskazał, że na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dn. 11.05.2001r. Prawo o miarach zgodnie z umową wykonał na rzecz pozwanej wzorcowanie przyrządów pomiarowych na co wy
Czytaj więcej»

I C 912/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2017-10-03

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 912/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 12 grudnia 2016 r. powód M. K. wystąpił do Sądu Rejonowego w Turku przeciwko pozwanemu (...) Zakładowi (...) na (...) S.A. w W. o zapłatę kwoty 1.500 zł tytułem wypłaty świadczenia za wykonany w dniu 29 maja 2015 r. zabieg chirurgiczny plastyki rogówki obu oczu. Ponadto wniósł o zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz kosztów postępowania, według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu powód podniósł, że w dniu 29.05.2015 r. w klinice (...) w K. zos
Czytaj więcej»

I C 1054/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2019-04-16

Data publikacji: 2020-02-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 1054/18 UZASADNIENIE W dniu 01.08.2018r. powód (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. wniósł do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie pozew o zasądzenie od pozwanych I. M. (1) i K. B. (1) solidarnie kwoty 35.511,43 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zwrot kosztów sądowych. W uzasadnieniu podniósł, że jest instytucją pożyczkową a dochodzona wierzytelność wynika z zawartej w dniu 27.10.2017r. umowy pożyczki – kredytu konsumenckiego pop
Czytaj więcej»