Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
82

I C 362/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2020-01-13

Data publikacji: 2020-02-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 362/19 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym dn. 21.01.2019r. do Sądu Rejonowego w Koninie powód (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. wniósł o orzeczenie nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym, że pozwany (...) Towarzystwo (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. ma zapłacić mu kwotę 2.111,91 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 09.12.2018r. do dnia zapłaty oraz koszty postępowania w tym koszty zastępstwa procesowego według norm przepisanych z opłatą sk
Czytaj więcej»

I C 379/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2017-07-28

Data publikacji: 2017-10-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 379/17 UZASADNIENIE Powódka H. G. (1) wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. kwoty 23.853,99 zł, na podstawie art. 446 § 1 k.c. tytułem zwrotu kosztów pogrzebu syna D. G. (1) . Nadto zażądała zwrotu kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 3.600 zł z opłatą skarbową oraz złożyła wnioski dowodowe. Uzasadniając roszczenie podniosła, że posiadacz pojazdu, którym kierował sprawca zdarzenia w dacie wypadku korzystał z ochrony ubezpiec
Czytaj więcej»

I C 345/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2019-03-19

Data publikacji: 2020-02-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 345/18 UZASADNIENIE Powód P. S. (1) wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 10.000 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 09.03.2018r. do dnia zapłaty tytułem częściowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w wyniku wypadku komunikacyjnego oraz kwoty 2.027,94 zł ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 09.03.2018r. do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji; nadto zażądał zasądzenia kosztów procesu wraz z kosztami
Czytaj więcej»

I C 394/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2017-11-13

Data publikacji: 2018-02-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 394/17 UZASADNIENIE Powód (...) S.A. z siedzibą w W. wniósł o uchylenie obowiązku wobec pozwanego B. S. (1) w postaci renty miesięcznej ustalonej w wysokości 1.000 zł wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie z dn. 14.08.2012r., sygn. IC 343/09 z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej a ponadto zażądał: zasądzenia kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego, przeprowadzenia dowodu z akt IC 343/09 i zawiadomienia o toczącym się postępowaniu Starostwa Powiatowego w T. . W uzasadnieniu
Czytaj więcej»

I C 419/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2018-09-21

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 419/17 UZASADNIENIE W dniu 26.09.2016r. powód R. M. (1) prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą (...) R. M. (1) w K. wniósł do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach o orzeczenie nakazem zapłaty, że pozwany M. Ż. (1) zapłaci mu w terminie 14 dni od doręczenia nakazu zapłaty kwotę 10.359 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty i kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego oraz kwotę 17 zł tytułem zwrotu kosztów opłaty skarbowej. W prz
Czytaj więcej»

I C 398/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2016-12-22

Data publikacji: 2017-03-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 398/14 UZASADNIENIE W dniu 20 maja 2014 roku do Sądu Rejonowego w Turku wpłynęły pozwy J. B. (1) , A. G. (1) , A. K. (1) , A. B. , M. B. (1) , M. B. (2) oraz D. B. (zarejestrowane pod odrębnymi sygnaturami) przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, w których powodowie domagali się zasądzenia na ich rzecz od pozwanego następujących kwot: 1 na rzecz J. B. (1) kwoty 30.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 maja 2014r do dnia zapłaty z tytułu zadośćuczynienia za śmi
Czytaj więcej»

I C 457/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2019-07-11

Data publikacji: 2019-11-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 457/17 UZASADNIENIE Powód D. B. (1) wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 5.400,55 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 10.08.2016r. do dnia zapłaty tytułem dopłaty do wypłaconego odszkodowania za uszkodzenie pojazdu marki A. (...) nr rej. (...) oraz zażądał zwrotu kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych i przeprowadzenia dowodów ze wskazanych dokumentów, a w przypadku kwestionowania
Czytaj więcej»

I C 505/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2018-09-27

Data publikacji: 2019-03-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 505/18 UZASADNIENIE Dnia 29.12.2017r. powód (...) sp. o.o. wniósł do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie pozew o zasądzenie od pozwanego J. P. (1) kwoty 710,29 zł w tym kwoty: 640,00 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dni zapłaty, kwoty 70,33 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, oraz kosztów procesu w tym 30 zł opłaty oraz kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych i zwrotu innych kosztów
Czytaj więcej»

I C 571/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2015-10-30

Data publikacji: 2016-05-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 571/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Turku Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący - SSR Barbara Sowińska Protokolant st. sek. sąd. K. B. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 października 2015 r. w Turku sprawy z powództwa T. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1. zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej V. (...) siedzibą w W. na rzecz powódki T. S. kwotę 40.000 zł (czterdzieści tysięc
Czytaj więcej»

I C 571/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2015-11-17

Data publikacji: 2016-05-17

trafność 100%

Istotność:

IC 571/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 20.08.2014r., powódka T. S. (1) wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. kwoty 12.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 03 lipca 2014r. do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz o zasądzenie kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych z opłatą skarbową od pełnomocnictwa. Nadto zażądała przeprowadzenia zgłoszonych dowodów: z opinii biegłego z dziedziny ortopedii, psychol
Czytaj więcej»