Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
82

I C 161/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2017-05-24

Data publikacji: 2017-07-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 161/15 UZASADNIENIE Powód T. P. (1) pozwem z dnia 9 marca 2015r, wniósł o zasądzenie od pozwanej (...) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w W. kwoty 15.901,58 zł tytułem odszkodowania za szkodę powstałą w pojeździe marki A. (...) o nr rej. (...) wraz z odsetkami ustawowymi od ww. kwoty od dnia 20 października 2013r. do dnia zapłaty. Ponadto wniósł o zasądzenie od pozwanej na jego rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych, rozpozna
Czytaj więcej»

I C 181/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2015-06-25

Data publikacji: 2015-07-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. IC 181/15 UZASADNIENIE Powód K. O. (2) wniósł na podstawie art. 448 k.k. w zw. z art. 24 k.c. o zasądzenie od pozwanego (...) i Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w Ł. kwoty 10.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 16.08.2014r. do dnia zapłaty, tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dobra osobistego jakim jest prawo do niezakłóconego życia rodzinnego oraz zerwanie więzi rodzinnych, wywołanych tragiczną śmiercią siostry; nadto zażądał zasądzenia kosztów procesu według norm przepisanych w tym
Czytaj więcej»

I C 181/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2015-06-15

Data publikacji: 2015-07-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 181/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy w Turku Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący - SSR Barbara Sowińska Protokolant st. sek. sąd. Katarzyna Binkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08.06.2015 roku w Turku sprawy z powództwa K. O. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w Ł. o zapłatę 1. zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w Ł. na rzecz powoda K. O. kwotę 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 16.08
Czytaj więcej»

I C 199/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2016-07-06

Data publikacji: 2016-09-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 199/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 24 marca 2015 r. powód Ł. J. wniósł do Sądu Rejonowego w Turku o zasądzenie na jego rzecz od (...) S.A. w W. kwoty 9.663,29 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 20.01.2015 r. do dnia zapłaty tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia za poniesiona przez powoda szkodę wynikłą z wypadku, który miał miejsce w dniu 28.06.2014 r. oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego, według norm przepisany
Czytaj więcej»

I C 228/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2015-05-21

Data publikacji: 2015-07-07

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt IC 228/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Turek, dnia 21 maja 2015r. Sąd Rejonowy w Turku w I Wydziale Cywilnym w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Barbara Sowińska Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Binkowska po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2015r. w Turku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko J. P. - o zapłatę 1.Umarza postepowanie w zakresie kwoty 10,93 złotych. 2.Oddala powództwo w pozostałej części. 3.Zasądza od powoda (.
Czytaj więcej»

I C 309/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2016-10-11

Data publikacji: 2017-01-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 309/16 UZASADNIENIE Dnia 19.11.2015r. powód (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w K. wniósł do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie pozew o zasądzenie od pozwanych S. M. i J. J. (1) kwoty 61.388,67 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 19 listopada 2015r. do dnia zapłaty oraz zażądał zwrotu kosztów sądowych w kwocie 768,00 zł, kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych oraz innych kosztów w wysokości 7,68 zł. W uzasadnieniu wskazał, że dochodzona należność wynika z umowy o poż
Czytaj więcej»

I C 509/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2017-06-22

Data publikacji: 2017-10-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 509/16 UZASADNIENIE Powód Gmina Miejska T. wniosła o: nakazanie pozwanym A. P. (1) , B. P. (1) , P. P. (1) aby z osobami i rzeczami reprezentującymi ich prawa opuścili, opróżnili i wydali powodowi lokal mieszkalny nr (...) położony w T. przy ul. (...) , zasądzenie na rzecz powoda kwoty 8.743,16 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 22.06.2016r. do dnia zapłaty, zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych, wydanie wyroku zaocznego na wypadek zaistnienia przesłanek ustawowych, orz
Czytaj więcej»

I C 529/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2017-02-06

Data publikacji: 2017-04-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 529/16 UZASADNIENIE Powód D. C. (1) wystąpił z pozwem przeciwko Miastu T. o ustalenie prawa do lokalu socjalnego i zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej mu z urzędu. Nadto zażądał przeprowadzenia postępowania dowodowego. W uzasadnieniu wskazał, że zajmował z rodziną żoną i dwójką dzieci lokal własnościowy położony na Osiedlu (...) w T. , który został sprzedane prze komornika w drodze licytacji. Podkreślił, że aktualnie mieszkają u matki w T. przy ul. (...) 4/16 w
Czytaj więcej»

I C 693/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2016-07-07

Data publikacji: 2016-09-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 693/15 UZASADNIENIE Powód M. P. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 5.660,99 zł tytułem odszkodowania za szkodę powstałą w pojeździe marki V. (...) o nr rej. (...) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 03.02.2015r. do dnia zapłaty, kwoty 599,99 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 13.03.2015r. do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów holowania, kwoty 749,00 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 13.03.2015r. do dnia zapłaty za uszkodzony telefon marki iPhone; nadto
Czytaj więcej»

I C 777/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2016-04-19

Data publikacji: 2016-07-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. IC 777/13 UZASADNIENIE Powódka M. F. (1) wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. kwoty 45.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 24.10.2013r. do dnia zapłaty, tytułem zadośćuczynienia w związku wypadkiem w którym śmierć poniósł jego syn D. F. (1) , jako dopłaty do wypłaconej kwoty 5.000 zł , oraz kwoty 5.000 zł wraz z odsetkami od dnia 23.10.2013r. do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia za doznane przez nią obrażenia i związane z tym cierpienia fizyczne
Czytaj więcej»