Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
81

I C 841/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2016-07-06

Data publikacji: 2016-08-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 841/14 UZASADNIENIE Powódka M. B. wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. w S. Oddział w Polsce z siedzibą w W. kwoty 51.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 29.09.2014r., tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nadto zażądała zwrotu kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz złożyła wnioski dowodowe. W uzasadnieniu podniosła, iż fakt powstania i okoliczności a także wina sprawcy wypadku kierującego samochodem osobowym marki M. o nr
Czytaj więcej»

I C 847/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2018-03-06

Data publikacji: 2018-05-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 847/17 UZASADNIENIE Powód K. G. (1) wniósł o orzeczenie nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym, że pozwany (...) S.A. z siedzibą w W. zapłaci mu kwotę 18.965,89 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w wysokości 7% od dnia 26.06.2017r. do dnia zapłaty, kwotę 550 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w wysokości 7% od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz koszty procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych i opłatą od pełnomocnictwa, w ter
Czytaj więcej»

II K 147/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2015-03-03

Data publikacji: 2015-11-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 147/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Turku Wydział II Karny w składzie: PrzewodniczącySSR Iwona Kaliszewska Protokolantp.o. sekr. sąd. Katarzyna Łyskanowska przy udziale prokuratora Janusza Stupaka po rozpoznaniu w dniu 10.07.2012r., 17.07.2012r., 11.09.2012r., 14.01.2013r., 19.02.2013r., 25.03.2013r., 21.05.2013r., 02.07.2013r., 01.10.2013r., 14.10.2014r., 28.01.2015r., 04.02.2015r. i 03.03.2015r. sprawy K. Ś. syna J. i R. z domu T
Czytaj więcej»

II K 324/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2015-02-18

Data publikacji: 2015-11-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 324/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lutego 2015roku Sąd Rejonowy w Turku Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Iwona Kaliszewska Protokolant:p.o. sekr. sąd. Katarzyna Łyskanowska przy udziale prokuratora: -------- po rozpoznaniu w dniach 22.01.2014r., 25.02.2014r., 19.04.2014r., 17.06.2014r., 08.09.2014r., 15.12.2014r., 20.01.2015r. i 18.02.2015r. sprawy Z. B. syna E. i Z. zd. W. urodzonego (...) w (...) , nie karanego oskarżonego o to, że I W liści
Czytaj więcej»

II K 534/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2019-07-12

Data publikacji: 2020-02-18

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt II K 534/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12.07.2019 r. Sąd Rejonowy w Turku Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Witold Matysiak Protokolant: p.o. sek. sąd. Julia Fryt przy udziale Prokuratora: ---- po rozpoznaniu w dniu 11.02., 29.03., 12.07.2019 r. sprawy L. G. s. J. i B. z domu T. urodzonego (...) w K. , karanego oskarżonego o to, że I w dniu 10 marca 2016r, w T. w woj. (...) , w sporządzonym własnoręcznie piśmie wskazując, że działa jako D. D
Czytaj więcej»

I C 394/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2017-11-13

Data publikacji: 2018-02-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 394/17 UZASADNIENIE Powód (...) S.A. z siedzibą w W. wniósł o uchylenie obowiązku wobec pozwanego B. S. (1) w postaci renty miesięcznej ustalonej w wysokości 1.000 zł wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie z dn. 14.08.2012r., sygn. IC 343/09 z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej a ponadto zażądał: zasądzenia kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego, przeprowadzenia dowodu z akt IC 343/09 i zawiadomienia o toczącym się postępowaniu Starostwa Powiatowego w T. . W uzasadnieniu
Czytaj więcej»

I C 398/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2016-12-22

Data publikacji: 2017-03-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 398/14 UZASADNIENIE W dniu 20 maja 2014 roku do Sądu Rejonowego w Turku wpłynęły pozwy J. B. (1) , A. G. (1) , A. K. (1) , A. B. , M. B. (1) , M. B. (2) oraz D. B. (zarejestrowane pod odrębnymi sygnaturami) przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, w których powodowie domagali się zasądzenia na ich rzecz od pozwanego następujących kwot: 1 na rzecz J. B. (1) kwoty 30.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 maja 2014r do dnia zapłaty z tytułu zadośćuczynienia za śmi
Czytaj więcej»

I C 419/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2018-09-21

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 419/17 UZASADNIENIE W dniu 26.09.2016r. powód R. M. (1) prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą (...) R. M. (1) w K. wniósł do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach o orzeczenie nakazem zapłaty, że pozwany M. Ż. (1) zapłaci mu w terminie 14 dni od doręczenia nakazu zapłaty kwotę 10.359 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty i kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego oraz kwotę 17 zł tytułem zwrotu kosztów opłaty skarbowej. W prz
Czytaj więcej»

I C 457/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2019-07-11

Data publikacji: 2019-11-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 457/17 UZASADNIENIE Powód D. B. (1) wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 5.400,55 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 10.08.2016r. do dnia zapłaty tytułem dopłaty do wypłaconego odszkodowania za uszkodzenie pojazdu marki A. (...) nr rej. (...) oraz zażądał zwrotu kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych i przeprowadzenia dowodów ze wskazanych dokumentów, a w przypadku kwestionowania
Czytaj więcej»

I C 505/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2018-09-27

Data publikacji: 2019-03-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 505/18 UZASADNIENIE Dnia 29.12.2017r. powód (...) sp. o.o. wniósł do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie pozew o zasądzenie od pozwanego J. P. (1) kwoty 710,29 zł w tym kwoty: 640,00 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dni zapłaty, kwoty 70,33 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, oraz kosztów procesu w tym 30 zł opłaty oraz kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych i zwrotu innych kosztów
Czytaj więcej»