Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
80

I C 822/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2016-06-30

Data publikacji: 2016-11-22

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt IC 822/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Turek, dnia 30 czerwca 2016r. Sąd Rejonowy w Turku w I Wydziale Cywilnym w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Barbara Sowińska Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Binkowska po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2016r. w Turku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą we W. przeciwko K. W. - o zapłatę 1.Zasądza od pozwanego K. W. na rzecz powoda (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą we W
Czytaj więcej»

I C 822/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2016-07-21

Data publikacji: 2016-11-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 822/15 UZASADNIENIE Dnia 25.11.2015r. powód (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. wniósł do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie pozew o zasądzenie od pozwanego K. W. (1) kwoty 4.040,79 zł w tym kwoty 3.686,50 zł z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego od dnia 14.10.2015r. do dnia zapłaty, kwot 187,60 zł i 166,69 zł bez odsetek oraz zażądał zwrotu kosztów sądowych w kwocie 51,00 zł. W uzasadnieniu wskazał, że dochodzona nale
Czytaj więcej»

I C 841/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2016-06-23

Data publikacji: 2016-08-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 841/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Turku Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący - SSR Barbara Sowińska Protokolant - st. sek. sąd. Katarzyna Binkowska po rozpoznaniu w dniu 13.06.2016 roku w Turku sprawy z powództwa M. B. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w S. we Francji Oddział w Polsce z siedzibą w W. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. we Francji Oddział w Polsce z siedzibą w W
Czytaj więcej»

I C 841/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2016-07-06

Data publikacji: 2016-08-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 841/14 UZASADNIENIE Powódka M. B. wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. w S. Oddział w Polsce z siedzibą w W. kwoty 51.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 29.09.2014r., tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nadto zażądała zwrotu kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz złożyła wnioski dowodowe. W uzasadnieniu podniosła, iż fakt powstania i okoliczności a także wina sprawcy wypadku kierującego samochodem osobowym marki M. o nr
Czytaj więcej»

I C 1189/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2018-01-10

Data publikacji: 2018-04-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 1189/17 UZASADNIENIE Dnia 31.01.2017r. powód C. Windykacji (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie od pozwanego S. W. (1) kwoty 781,29 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu w tym 30 zł opłaty, 180 zł kosztów zastępstwa procesowego i 0,30 zł opłaty manipulacyjnej. W uzasadnieniu podniósł, że pozwanego oraz (...) sp. z o.o. S.K.A. wiązała umowa pożyczki nr (...) zawarta dnia 0
Czytaj więcej»

I C 1347/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2018-12-17

Data publikacji: 2019-05-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 1347/17 UZASADNIENIE Powódka D. B. (1) wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w S. kwoty 5.100 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 01.12.2015r., tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, doznaną w wypadku komunikacyjnym z dn. 30.04.2015r. oraz kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych z opłatą od pełnomocnictwa i złożyła wnioski dowodowe. W uzasadnieniu wskazała, że w związku ze zdarzeniem komunikacyjnym z dn. 30.04.2015r. wystąpiła
Czytaj więcej»

II K 324/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2015-02-18

Data publikacji: 2015-11-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 324/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lutego 2015roku Sąd Rejonowy w Turku Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Iwona Kaliszewska Protokolant:p.o. sekr. sąd. Katarzyna Łyskanowska przy udziale prokuratora: -------- po rozpoznaniu w dniach 22.01.2014r., 25.02.2014r., 19.04.2014r., 17.06.2014r., 08.09.2014r., 15.12.2014r., 20.01.2015r. i 18.02.2015r. sprawy Z. B. syna E. i Z. zd. W. urodzonego (...) w (...) , nie karanego oskarżonego o to, że I W liści
Czytaj więcej»

I C 14/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2017-05-22

Data publikacji: 2017-09-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 14/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Turku Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący - SSR Barbara Sowińska Protokolant - st. sek. sąd. K. B. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 maja 2017 r. w Turku sprawy z powództwa P. B. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w Ł. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. na rzecz powoda P. B. kwotę 1.141,35 zł (jeden tysiąc sto czterdzieści jeden złotych trzydz
Czytaj więcej»

I C 14/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2017-06-06

Data publikacji: 2017-09-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 14/17 UZASADNIENIE W dniu 03.01.2017r. powód P. B. wniósł do Sądu Rejonowego w Turku pozew o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w Ł. kwoty 5.005,15 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15.12.2016r. do dnia zapłaty; nadto zażądał zasądzenia kosztów procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych i opłatą od pełnomocnictwa, rozpoznania sprawy pod jego nieobecność oraz złożył wnioski dowodowe. W uzasadnieniu podniósł, że w dniu 14.11.2016r.
Czytaj więcej»

I C 133/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2019-05-31

Data publikacji: 2019-11-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 133/19 UZASADNIENIE Powód U. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Z. z siedzibą w W. wniósł do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie pozew o zasądzenie od pozwanej E. W. kwoty 1.988,01 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 grudnia 2018 r. do dnia zapłaty, o zasądzenie kosztów sądowych w kwocie 30 zł oraz kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu powód wskazał, że pozwana uznała przedmiotowe zobowiązanie za istniej
Czytaj więcej»