Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
80

I C 379/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2017-07-28

Data publikacji: 2017-10-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 379/17 UZASADNIENIE Powódka H. G. (1) wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. kwoty 23.853,99 zł, na podstawie art. 446 § 1 k.c. tytułem zwrotu kosztów pogrzebu syna D. G. (1) . Nadto zażądała zwrotu kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 3.600 zł z opłatą skarbową oraz złożyła wnioski dowodowe. Uzasadniając roszczenie podniosła, że posiadacz pojazdu, którym kierował sprawca zdarzenia w dacie wypadku korzystał z ochrony ubezpiec
Czytaj więcej»

I C 362/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2020-01-13

Data publikacji: 2020-02-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 362/19 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym dn. 21.01.2019r. do Sądu Rejonowego w Koninie powód (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. wniósł o orzeczenie nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym, że pozwany (...) Towarzystwo (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. ma zapłacić mu kwotę 2.111,91 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 09.12.2018r. do dnia zapłaty oraz koszty postępowania w tym koszty zastępstwa procesowego według norm przepisanych z opłatą sk
Czytaj więcej»

I C 419/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2018-09-21

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 419/17 UZASADNIENIE W dniu 26.09.2016r. powód R. M. (1) prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą (...) R. M. (1) w K. wniósł do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach o orzeczenie nakazem zapłaty, że pozwany M. Ż. (1) zapłaci mu w terminie 14 dni od doręczenia nakazu zapłaty kwotę 10.359 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty i kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego oraz kwotę 17 zł tytułem zwrotu kosztów opłaty skarbowej. W prz
Czytaj więcej»

I C 605/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2017-02-06

Data publikacji: 2017-03-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 605/16 UZASADNIENIE W dniu 09.06.2016r. powód T. B. wniósł do Sądu Rejonowego w Białymstoku pozew o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 1.510 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 07.05.2016r. do dnia zapłaty; nadto zażądał zasądzenia kosztów procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych i opłatą od pełnomocnictwa, rozpoznania sprawy pod jego nieobecność oraz złożył wnioski dowodowe. W uzasadnieniu podniósł, że w dniu 06.04.2016r. doszło do
Czytaj więcej»

I C 693/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2016-06-20

Data publikacji: 2016-09-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 693/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Turku Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący - SSR Barbara Sowińska Protokolant - st. sek. sąd. K. B. po rozpoznaniu w dniu 06.06.2016 roku w Turku sprawy z powództwa M. P. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda M. P. kwotę 4.322,43 zł (cztery tysiące trzysta dwadzieścia dwa złote czterdzieści t
Czytaj więcej»

I C 654/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2017-06-12

Data publikacji: 2017-09-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 654/16 UZASADNIENIE Powód K. S. (1) wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. : kwoty 10.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 16.12.2013 r. do dnia 31.12.2015r. i ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dn. 01.01.2016r. do dnia zapłaty, kwoty 450 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dn. 18.06.2016r. do dnia zapłaty. Nadto zażądał zasądzenia kosztów procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych i opłatą od pełnomocnic
Czytaj więcej»

I C 571/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2015-11-17

Data publikacji: 2022-02-28

trafność 100%

Istotność:

IC 571/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 20.08.2014r., powódka T. S. (1) wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. kwoty 12.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 03 lipca 2014r. do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz o zasądzenie kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych z opłatą skarbową od pełnomocnictwa. Nadto zażądała przeprowadzenia zgłoszonych dowodów: z opinii biegłego z dziedziny ortopedii, psychol
Czytaj więcej»

I C 696/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2016-07-11

Data publikacji: 2017-02-15

trafność 100%

Istotność:

ygn . akt I C 696/15 UZASADNIENIE Powódka M. D. wniosła o zasądzenie na jej rzecz od pozwanego (...) S.A. w W. kwoty 14.692 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 13.08.2015r do dnia zapłaty, a także kwoty 450 zł tytułem pokrycia kosztów ekspertyzy technicznej wraz z odsetkami od dnia 15.09.2015 r do dnia zapłaty. Jednocześnie wniosła o zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Uzasadniając swoje stanowisko powódka podniosła, że
Czytaj więcej»

I C 724/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2017-11-13

Data publikacji: 2018-07-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 724/17 UZASADNIENIE Powód Ł. Ś. (1) wniósł o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego - B. Tytułu Egzekucyjnego wystawionego przez (...) Bank (...) S.A. we W. z dn. 15.10.2007r., nr (...) 15/10/2007/WR, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego w Turku dn. 03.12.2007r., w sprawie o sygn. ICo 1335/07. Uzasadniając roszczenie wskazał, że Sąd Najwyższy wydał uchwałę w maju ubiegłego roku w której stwierdził, że egzekucja wszczęta na podstawie tbankowego t
Czytaj więcej»

I C 700/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2016-03-02

Data publikacji: 2016-05-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 700/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 2 listopada 2015 r. powódka M. R. wniosła do Sądu Rejonowego w Turku o zasądzenie od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na swoją rzecz kwoty 4.674,67 zł z odsetkami ustawowymi od kwoty 4.124,67 zł od dnia 6 czerwca 2015 r. do dnia zapłaty i od kwoty 550 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Ponadto powódka wniosła o zasądzenie od pozwanego na jej rzecz zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisa
Czytaj więcej»