Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
80

I C 153/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2015-07-15

Data publikacji: 2015-11-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 153/14 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 4 marca 2014 r. powódki E. K. (1) i E. M. (1) zażądały zasądzenia od pozwanej K. W. (1) tytułem zachowku kwoty po 30.000 zł na rzecz każdej z nich, wraz z ustawowymi odsetkami od daty doręczenia pozwu pozwanej, zasądzenia kosztów procesu oraz złożyły wnioski dowodowe. W uzasadnieniu podniosły, iż spadkodawca H. W. (1) pozostawił czworo spadkobierców ustawowych: żonę K. W. (1) , zstępnych: E. M. (1) , E. K. (1) i dalszego zstępnego T. W. .
Czytaj więcej»

I C 176/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2015-07-30

Data publikacji: 2015-12-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 176/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy w Turku Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący - SSR Barbara Sowińska Protokolant Katarzyna Kurczoba po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22.07.2015 roku w T. sprawy z powództwa K. L. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe (...) z siedzibą w T. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1. zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz pow
Czytaj więcej»

I C 199/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2016-06-13

Data publikacji: 2016-09-09

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 199/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Turek, dnia 13-06-2016 r. Sąd Rejonowy w Turku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Jasnowska Protokolant: st. sekr. sąd. Monika Cieślak po rozpoznaniu w dniu 31-05-2016 r. w Turku na rozprawie sprawy z powództwa Ł. J. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1. zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda Ł. J. kwotę 4.663,29 zł (cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy złote dwadzieścia
Czytaj więcej»

I C 207/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2018-01-11

Data publikacji: 2018-04-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 207/17 UZASADNIENIE Powód M. K. (1) wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. kwoty 2.000 zł z ustawowym odsetkami za opóźnienie od dnia 31.01.2016r. do dnia zapłaty, zwolnienie z kosztów procesu i zażądał przeprowadzenia postępowania dowodowego z dokumentów. W uzasadnieniu wskazał, że w dniu 11.11.2016r., wychodząc z domu od znajomych, poślizgnął się na schodach zewnętrznych, doznał urazu nogi a ubezpieczyciel odmówił mu wypłaty świadczenia. Przekonywał, że była to decyzja krzywd
Czytaj więcej»

I C 222/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2019-04-18

Data publikacji: 2019-11-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 222/17 UZASADNIENIE Powódka M. M. (1) wystąpiła w dniu 13 marca 2017 r. do Sądu Rejonowego w Turku przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zasądzenie na jej rzecz kwoty 11.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 lutego 2017 roku do dnia zapłaty tytułem częściowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i cierpienie oraz o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych oraz opłaty od pełnomocnictwa. W uzasadnie
Czytaj więcej»

I C 228/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2015-06-09

Data publikacji: 2015-07-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. IC 228/15 UZASADNIENIE Dnia 27.01.2014r. powód (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. wystąpił o orzeczenie nakazem zapłaty aby pozwany J. P. (1) zapłacił mu kwotę 11.114,75 zł z ustawowymi odsetkami do dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz koszty procesu w tym koszty zastępstwa procesowego według norm przepisanych wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa. W uzasadnieniu podniósł, że pozwany był studentem Akademii (...) i w związku z tym miał obowiązek regulować opłaty związane z kształceni
Czytaj więcej»

I C 251/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2015-09-21

Data publikacji: 2015-11-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 251/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Turku Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący - SSR Barbara Sowińska Protokolant - st. sek. sąd. Katarzyna Binkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21.09.2015 roku w T. sprawy z powództwa K. K. (1) przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na rzecz powódki K. K. (1) kwotę 21.663,21 zł ( dwadzieścia jeden tysięcy
Czytaj więcej»

I C 273/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2015-10-05

Data publikacji: 2015-12-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 273/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Turku Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący - SSR Barbara Sowińska Protokolant - st. sek. sąd. Katarzyna Binkowska po rozpoznaniu w dniu 05 października 2015 r. na rozprawie w T. sprawy z powództwa Ł. R. (1) przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda Ł. R. (1) kwotę 3.647,53 zł (trzy tysiące sześćset
Czytaj więcej»

I C 345/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2019-03-19

Data publikacji: 2020-02-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 345/18 UZASADNIENIE Powód P. S. (1) wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 10.000 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 09.03.2018r. do dnia zapłaty tytułem częściowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w wyniku wypadku komunikacyjnego oraz kwoty 2.027,94 zł ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 09.03.2018r. do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji; nadto zażądał zasądzenia kosztów procesu wraz z kosztami
Czytaj więcej»

I C 362/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2020-01-13

Data publikacji: 2020-02-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 362/19 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym dn. 21.01.2019r. do Sądu Rejonowego w Koninie powód (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. wniósł o orzeczenie nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym, że pozwany (...) Towarzystwo (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. ma zapłacić mu kwotę 2.111,91 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 09.12.2018r. do dnia zapłaty oraz koszty postępowania w tym koszty zastępstwa procesowego według norm przepisanych z opłatą sk
Czytaj więcej»